mütəfəkkir

mütəfəkkir
<ər.>
1. is. Dərin fəlsəfi fikir sahibi olan adam. Qədim yunan mütəfəkkirləri. Böyük mütəfəkkir və şair Nizami.
2. sif. və zərf klas. Fikirli, fikirli-fikirli, fikirxəyal içində olan, dalğın. Əvvəl hakimi-şər mütəfəkkir ayağa durub gedir. M. F. A.. Cavad çıxır, Nəcəf bəy xeyli vaxt mütəfəkkir gəzinir. Ə. H.. <Mənsur> mütəfəkkir evə girib dalınca qapını örtdü. C. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • mütəfəkkir — ə. 1) düşünən, düşüncəli; 2) filosof alim …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütənəkkir — ə. özünü tanıtmamağa çalışan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütənəkkirən — ə. özünü tanıtmamağa çalışaraq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəşəkkir — ə. təşəkkür edən, minnətdarlığını bildirən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəfəkkiranə — z. <ər. mütəfəkkir və fars. . . . anə> bax mütəfəkkir 2 ci mənada. <Rzaquluxan> deyəsən, bir nəfər gözləyir kimi mütəfəkkiranə baxırdı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəfəkkiranə — ə. və f. mütəfəkkir kimi; mütəfəkkircəsinə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • həkim — ə. 1) mütəfəkkir, filosof hikmət və fəlsəfə mütəxəssisi; 2) bütün elm və fənləri bilən adam; əllamə; 3) təbib, doktor …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • filusof — <yun. phileo – sevirəm və sophia – müdriklik> 1. Fəlsəfə mütəxəssisi, ümumiyyətlə, fəlsəfə ilə məşğul olan, dünyagörüşü məsələlərini tədqiq edən alim, mütəfəkkir. Görkəmli Azərbaycan filosofu Bəhmənyar. Şair Füzuli həm də filosofdur. –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqətəlayiq — sif. Diqqət verilməyə layiq olan; çox maraqlı. Şəhərin diqqətəlayiq yerləri. Diqqətəlayiq hadisə. – <N. Nərimanov «Bahadır və Sona» əsərində> həm də diqqətəlayiq bir mütəfəkkir kimi meydana çıxmışdır. M. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnətdar — sif. <ər. minnət və fars. . . . dar> 1. Birindən gördüyü yaxşılığa qarşı mütəşəkkir olan, minnətə qarşı özünü borclu hiss edən, yaxşılıq bilən, razılıq edən. . . <Qadir> özünü minnətdar göstərmək istəyən vəziyyətdə . . dedi. Ə. Ə..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”